יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד
יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד

חג שמח !

אבן הטוען היתה בירושלים,

כל מי שאבדה לו אבידה נפנה לשם, וכל מי שמוצא אבידה נפנה לשם,

זה עומד ומכריז וזה עומד ונותן סימנים ונוטלה.

(תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, כ""ח ע""ב)

 ‎‎‎‎

השב תשיבם לאחיך

אבד

נמצא

אבדת משהו?

לחץ כאן

מצאת משהו?

לחץ כאן