יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד
יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד

חג שמח !

חיפוש בארכיון

שער השתיקה (ט)

השער העשרים ואחד – שער השתיקה

אמנם יש פעמים שהשתיקה רעה, כמו שנאמר במשלי (כו ה): 'ענה כסיל כאוולתו, פן יהיה חכם בעיניו', וביאור פסוק זה, שלגבי דברי תורה יש לענות לכסיל כאיוולתו, שאם רואה שהכסילים מלגלגים על דברי חכמים, יענה להם כדי להשיבם מטעותם, שלא יהיו חכמים בעיניהם. אם רואה אדם עובר עבירה, ימחה בידו ויוכיחנו. וכבר אמר שלמה במשלי (טו א), 'מענה רך ישיב חמה'; 'ולשון רכה תשבור גרם'. לכן ירגיל אדם שיהא לו דברים רכים, ולא יהיה רגיל בדברים קשים.

 

"לְמַעַן תֵּלֵךְ בְּדֶרֶךְ טוֹבִים וְאָרְחוֹת צַדִּיקִים תִּשְׁמֹר" (משלי ב כ)