יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד
יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד

חג שמח !

חיפוש בארכיון

תועליות הרלב"ג, מלכים ב (26)

והם הדברים שיש לנו ללמוד מדברי הנביא בפסוקים אלו:

כז. להודיע שראוי לנביאים לפרסם עוצם גבורת ה' יתברך לגויי הארצות, לעשות להם מופת אף על פי שאינם ראויים לו, ולכן התעורר אלישע לרפאות נעמן מצרעתו, למען ידע כי יש נביא בישראל, כי יש בזה תועלת להיישירם לעבודת ה'. וכן מצאנו זה התועלת בברור בתפלת שלמה בעת בניית בית המקדש, שישמע ה' גם לתפילות הגויים הבאים להתפלל בבית המקדש.

כח. להודיע שאין ראוי לנביא לקחת שכר על דבר שיעשה בדרך מופת, כי אם יטול ממון יאמין הגוי שהנביא הוא הפועל בזה המופת, ותסור מפני זה התועלת הזו, שיכירו הגויים את מעלות ה' וגבורתו, וישובו לאמונתם בעבודה זרה. ולכן לא רצה אלישע לקחת מנחה מנעמן אחר שרפא אותו מצרעתו, וגם קלל אלישע את גחזי כשקבל ממנו כסף על זה, והנה תמצא כי מפני שראה נעמן שלא רצה אלישע לקבל דבר ממנו על זה, ועשה כן אלישע כדי להורות שלא הוא היה הפועל את הנס, אלא ה' לבדו, מחמת כן התנדב נעמן שלא יעבוד כי אם לה'.

 

"וְדִבַּרְתִּי עַל הַנְּבִיאִים, וְאָנֹכִי חָזוֹן הִרְבֵּיתִי, וּבְיַד הַנְּבִיאִים אֲדַמֶּה" (הושע יב יא)