יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד
יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד

חג שמח !

חיפוש בארכיון

תועליות הרלב"ג, מלכים ב (29)

והם הדברים שיש לנו ללמוד מדברי הנביא בפסוקים אלו:

לב.  ללמדנו את משפט התורה בדיני הממונות, שהגר בחצר חברו שלא מדעתו, אינו חייב לשלם לו שכר על כך, ולכן תמצא במה שסיפר שצעקה השונמית אל המלך על ביתה ועל שדה, שהיו מחזיקים בהם אנשים זרים, שציוה המלך להשיב לה את כל אשר לה, ואת כל תבואות השדה מיום עזבה את הארץ, ולא אמר להשיב לה שכירות ביתה:

לג. להודיע שאין ראוי – אפילו לנביא – לסמוך על הנס, ולכן ציוה אלישע לנביא שיביא את יהוא בן יהושפט בן נמשי חדר בחדר למשחו למלך על ישראל, כדי שלא יוודע סודו, פן יהרגנו מלך ישראל. וכן תמצא שעשה אחיה לירבעם, ושמואל הנביא לדוד.

 

"וְדִבַּרְתִּי עַל הַנְּבִיאִים, וְאָנֹכִי חָזוֹן הִרְבֵּיתִי, וּבְיַד הַנְּבִיאִים אֲדַמֶּה" (הושע יב יא)