יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד
יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד

חג שמח !

חיפוש בארכיון

(10) פתיחה, לאוין, ג-ד

ג. המספר לשון הרע עובר באיסור 'השמר בנגע הצרעת לשמור מאד', שזו אזהרה שלא לומר לשון הרע, שעוון זה גורם לצרעת.

ד. המספר והמקבל עוברים ב'לפני עור לא תתן מכשול', המספר עובר על כך בכל מקרה, וככל שמתרבים השומעים מתרבים חטאיו. ואילו השומע עובר רק כשהוא לבדו, אך כשיש כמה שומעים, יתכן שאינם עוברים באיסור זה.

*    *    *

פירוט ההלכה היומית: ג. המספר לשון הרע עובר על 'השמר בנגע הצרעת לשמור מאד', והכוונה בלשון 'לשמור מאד' היא שלא לשכוח מלהזהר בלשון הרע, שמחמת כן באה צרעת על האדם.

ד. המספר והמקבל עוברים באיסור 'לפני עור לא תתן מכשול', כיון שכל אחד גורם לחבירו להכשל באיסורי לשון הרע. אמנם יש בזה חילוק, שאצל המספר ככל שמתרבים השומעים כך מתרבים האיסורים, שהרי הוא מכשיל את כולם, ואילו אצל השומע יתכן שרק אם הוא לבדו הוא עובר באיסור 'לפני עור', כיון שאם לא היה שומע, לא היה למספר למי לספר זאת. אבל אם יש שומעים רבים, נמצא שאין אחד מסוים מהם שמכשילו, ואינם עוברים אלא בשאר איסורי לשון הרע המבוארים כאן. אך אם התחיל לספר לאחד, הרי הוא עובר ב'לפני עור' אף אם אחר כך הצטרפו אליהם שומעים נוספים.

ומכל מקום יש להזהר מלהצטרף לחבורות אלו, שלא לישב עמהם, כיון שבשמים נכתבים כולם בשם 'חבורת רשע', כמו שכתב רבי אליעזר הגדול בצואתו לבנו, 'אל תשב בחבורת האומרים גנאי מחבריהם, כי כשהדברים עולים למעלה – בספר נכתבים, וכל העומדים שם נכתבים בשם חבורת רשע'.

 

"מִי הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים... נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע וּשְׂפָתֶיךָ מִדַּבֵּר מִרְמָה (תהילים לד יג-יד)