יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד
יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד

חג שמח !

חיפוש בארכיון

(104) הלכות רכילות, כלל ח, א-ג

א. אסור לספר 'אבק רכילות', כגון לספר לראובן ששמעון רמז שיש מה לומר עליו דבר גנאי, ואינו רוצה לאומרו.

ב. וכן אסור לשבח אדם בפני חבירו, אם על ידי זה יגרום לשומע לכעוס על אותו אדם, כגון שמשבח שותף בפני שותפו על נתינת הלואה או צדקה, ויסבור השומע ששותפו מפזר יותר מידי מממון השותפות.

ג. וכן יש להזהר, כשאדם מבקש טובה מחבירו, והלה מסרב, לא יאמר לו מדוע עשית טובה זו לפלוני, שהוא עצמו סיפר לי כן, כיון שבזה הוא גורם לשומע לכעוס על אותו אדם שסיפר זאת.

*    *    *

פירוט ההלכה היומית: א. יש דברים רבים הכלולים באיסור של 'אבק רכילות', ולהלן יובאו כמה דוגמאות, ומהם יקיש כל אדם לאופנים הדומים להם. אם ראובן מספר לשמעון ששאלו את לוי אודות שמעון, והשיב לוי 'שתקו, איני רוצה לומר מה אירע, ומה יהיה', וכיוצא בזה, שהוא מספר לחבירו שמדברי פלוני נרמז עליו דבר שלא כהוגן, הרי זה אבק רכילות.

ב. כמו כן המשבח אדם בפני חבירו, במקום שעל ידי זה יוכל לגרום לשומע תרעומת על אותו אדם שהוא משבח, ועל ידי זה תוכל להיגרם לו רעה, הרי זה אבק רכילות. ולכן נראה שיש להזהר שלא לשבח את ראובן בפני שמעון שותפו, שעשה לו טובה בהלואה או בצדקה או בשילום שכרו ששילם לו כראוי, וכל כיוצא בזה, שמצוי על ידי זה ששמעון יקפיד עליו, שיהיה סבור שפיזר את ממון השותפות יתר על המידה. וכן יש להזהר מלשבח בדברים אלו את הבעל בפני אשתו או להיפך, מחשש שיגרום הדבר תרעומת בלב השומע, על שבן זוגו מפזר את הממון יתר על המידה, לפי דעתו.

ג. כמו כן יש להזהר, כשאדם מבקש טובה מחבירו, והלה אינו רוצה להיטיב עמו, שלא יאמר לו 'והרי לפלוני עשית טובה זו, שהוא בעצמו סיפר לי כן', כיון שעל ידי זה תהיה לו תרעומת על אותו פלוני שסיפר את הטובה שעשה לו, וגרם לכך שבני אדם יבקשו ממנו את אותה טובה, ולא יוכל להשיב את פניהם ריקם.

 

"מִי הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים... נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע וּשְׂפָתֶיךָ מִדַּבֵּר מִרְמָה (תהילים לד יג-יד)