יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד
יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד

חג שמח !

חיפוש בארכיון

(13) פתיחה, לאוין, ז-ט

ז. המספר לשון הרע עובר לפעמים באיסור 'לא תשנא את אחיך בלבבך', אם בפניו מדבר עמו שלום, ושלא בפניו מגנה אותו, וכל שכן אם מזהיר את השומעים שלא יספרו לו.

 ח-ט. המספר עובר לפעמים ב'לֹא תִקֹּם וְלֹא תִטֹּר', אם מספר את הלשון הרע בדרך נקמה באדם שלא היטיב עמו, עובר ב'לֹא תִקֹּם', וכל זמן ששומר את הדבר בלבו עובר ב'לֹא תִטֹּר'.

*    *    *

פירוט ההלכה היומית: ז. לפעמים עובר המספר לשון הרע על לאו של 'לא תשנא את אחיך בלבבך', והיינו כשבפניו הוא מתנהג עמו בשלום, ושלא בפניו הוא מספר בגנותו, וכל שכן אם הוא אומר לשומעים שלא יספרו לאותו אדם, שכך גינה אותו שלא בפניו.

ח-ט. לפעמים עובר המספר גם באיסור 'לֹא תִקֹּם וְלֹא תִטֹּר', כגון שהוא שונאו על כך שלא עשה לו טובה שביקש ממנו, ומחמת כן הוא שומר לו שנאה בליבו, וכשרואה בו דבר גנאי הולך ומספרו לאחרים, וכששומר את השנאה בלב עובר ב'לא תיטור' [שפירושו 'לא תשמור'], וכשמספר את הדברים כדי להינקם בו, עובר משום 'לא תקום'.

 

 

"מִי הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים... נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע וּשְׂפָתֶיךָ מִדַּבֵּר מִרְמָה (תהילים לד יג-יד)