יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד
יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד

חג שמח !

חיפוש בארכיון

(20) פתיחה, עשין, ז-ח

ז. המדבר לשון הרע בבית הכנסת או בית המדרש עובר על מצות 'וּמִקְדָּשִׁי תִּירָאוּ', שזו מצוה לירא ממי ששיכן שמו בבית הזה, ואף בתי כנסת ובתי מדרש בכלל זה.

ח. המספר לשון הרע על זקן, אפילו עם הארץ, או על תלמיד חכם אפילו הוא צעיר, עובר על מצות 'והדרת פני זקן', שזו מצוה לכבדו ולהדרו. ואם מדבר על זקן תלמיד חכם, עובר על איסור זה פעמיים.

*    *    *

פירוט ההלכה היומית: ז. אם הוא מדבר לשון הרע בבית הכנסת או בית המדרש, עובר על מצות ' וּמִקְדָּשִׁי תִּירָאוּ', ואף בתי המדרש שלנו בכלל מצוה זו, שזו מצוה לירא ממי ששוכן בבית זה, ואסור בהם אפילו חישוב חשבונות וכדומה, וכל שכן שאסורה בו שחוק והיתול ושיחה בטלה, ולא מועיל בזה שום תנאי, ועל אחת כמה וכמה שאסור לדבר בהם לשון הרע ורכילות, מפני אימת ה' יתברך, מלבד עצם האיסור שבדיבורים אלו. והעושה כן מראה שאינו מאמין שהקב"ה משרה שכינתו בבית הזה, ולכך הוא מעיז פניו לדבר בבית המלך שלא כרצון המלך. ואפילו ללומדי תורה בקביעות בבית המדרש, שהותר להם לאכול ולשתות בבית המדרש, מכל מקום אם ידברו לשון הרע ורכילות יעברו על איסור זה של 'מקדשי תיראו'.

ח. המספר לשון הרע על אדם זקן, בפניו, אפילו אם הוא זקן עם הארץ, עובר על מצות 'והדרת פני זקן', שציותה בזה התורה להדרו ולדבר עמו בכבוד, והמדבר בגנותו בודאי אינו מכבדו. וכן אם מדבר על תלמיד חכם, אף שהוא צעיר, עובר על מצות עשה זו, שדרשו חכמים ש'זקן' האמור כאן הכוונה גם לתלמיד חכם, אף שאינו זקן. ואם הוא גם זקן וגם תלמיד חכם, עובר על איסור זה פעמיים.

 

"מִי הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים... נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע וּשְׂפָתֶיךָ מִדַּבֵּר מִרְמָה (תהילים לד יג-יד)