יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד
יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד

חג שמח !

חיפוש בארכיון

(37) הלכות לשון הרע, כלל ג, א-ב

א. אסור לומר לשון הרע בין בסתר ובין בפני האדם שמספרים עליו, ולפעמים כשמספר בפניו איסורו גדול יותר, שבא לידי קטטה והלבנת פנים.

ב. דיבור שיכול להתפרש לגנות ויכול להתפרש לדבר שאין בו גנות, אם הוא אומר זאת באופן שהיה אומר אף בפני אותו אדם עצמו, זו ראיה שצורת האמירה היא באופן שאינו מתפרש לגנות, ומותר.

אך אם אומר באופן המתפרש לגנות, אף אם אומרו בפניו ממש, אסור.

* * *

פירוט ההלכה היומית: א. איסור לשון הרע הוא בין כשאומרו בסתר, ומקפיד שלא יתגלה הדבר, ובין כשאומרו בגלוי.

וכשאומרו בסתר, נאמר בו 'ארור מכה רעהו בסתר', אמנם גם כשאומרו בגלוי יש בו איסור לשון הרע.

ואפילו אם הוא חושב שהיה אומר דבר זה בפני אותו אדם עצמו, או שבאמת אומרו בפני אותו אדם, עובר משום איסור לשון הרע, ואף יש בזה איסור גדול יותר מצד זה שהוא נוהג בעזות וחוצפה, ואף גורם בכך למריבות, ולפעמים בא לידי להלבנת פנים.

 ב. אמנם, אם אומר האדם 'אבק לשון הרע', כלומר דבר שיכול להתפרש כגנאי ויכול להתפרש כדבר שאין בו גנאי, והפירוש תלוי בצורה שבה המספר אומר את הדברים, בזה אמרו חכמים שאם הוא אומר זאת באופן שאינו מתבייש לומר כן אף בפני חבירו, הרי זו ראיה שאינו אומר זאת בצורה המתפרשת לגנאי, ולכן אין בזה איסור לשון הרע.

אבל אם ניכר מדיבורו שכוונתו לגנותו, אפילו אם אין זה גנאי גמור אלא רק אבק לשון הרע, ואף שהוא אמת, ואף שהוא יודע בעצמו שהיה אומר כן אף בפני חבירו, מכל מקום כיון שאומר זאת באופן שמתפרש לגנות, אסור.

 

 

"מִי הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים... נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע וּשְׂפָתֶיךָ מִדַּבֵּר מִרְמָה (תהילים לד יג-יד)