יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד
יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד

חג שמח !

חיפוש בארכיון

520. דיני ברכת הבשמים, ג-ה

ג. אין לברך ברכת הריח על מי בושם, או על טבק העשוי מבושם עם מי ורדים, וכן פשט המנהג שלא לברך על בושם, מאחר ואין לו עיקר. ובפרט אם רובו מים. וכן אין לברך על ריח "ספריי" [כנ"ל]. וכל שכן שאין לברך על צלוחית ריקנית שהיה בה ריח טוב, ועדיין נודף ממנה ריח טוב. וכן כלי שדכו בו בשמים, ויש בכלי ריח, אין לברך על זה ברכת הריח.

ד. אסור להריח ולברך על בשמים התלויים בצוארה של אשה, [ונכון להזהר מלהריח בכוונה מריח בושם שסכה אשתו נדה].

ה. בשמים של עבודת כוכבים אין מברכים עליהם, לפי שאסור להריח בהם.

 

https://2halachot.org/halacha/2177-דיני-הכריעות-בסיום-שמונה-עשרה-ה-ו