יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד
יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד

חג שמח !

חיפוש בארכיון

(6) הקדמה

אבקש מהלומד, שגם אם ימצא דבר שלא יהיה נראה לו במבט ראשון, כגון שיחשוב על דין מסוים שהוא חומרא בלבד, או אריכות לשון או קיצור לשון ללא צורך, שלא ימהר להחליט כן, עד שיעיין במקורות הדינים ובכל הכללים השייכים להלכה זו, כיון שמחמת חסרון ידיעת כלל אחד לא יבין את שאר ההלכה היטב.

ובתחילת הספר יש 'פתיחה' ארוכה ורחבה, בה מבוארים כמה מצוות עשה ומצוות לא תעשה רגיל לעבור מי שאינו נזהר מאיסור זה של לשון הרע ורכילות, אולי יתן ה' ועל ידי שידע האדם את גודל העוון והמכשולות הנובעים ממנו, יחדל מעוון זה.

ומלבד זאת, הרי אמרו במדרש שהיגיעה בדברי תורה מסירה את היצר הרע, ואף כאן יתכן שעל ידי הלימוד בספר זה לא ישלוט היצר הרע כל כך בעוון זה. וכשיתחיל האדם להמנע מלעבור על חטא זה במקצת, בהמשך הזמן ימנע ממנו לגמרי, כיון שההרגל גורם להרבה דיבורים אסורים אלו. והבא להטהר מסייעים אותו, ובזכות זה יבא לציון גואל.

 

"מִי הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים... נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע וּשְׂפָתֶיךָ מִדַּבֵּר מִרְמָה (תהילים לד יג-יד)