יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד
יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד

חג שמח !

חיפוש בארכיון

(78) הלכות לשון הרע, כלל י, יג

יג. אף שבדרך כלל אסור לאדם לספר לשון הרע על מי שעשה עוול לו עצמו, מכל מקום אם תהיה לו בכך תועלת להבא, כגון שעל ידי זה יחזיר לו אותו אדם את הממון שעשק ממנו, או שלא ימשיך לביישו וכדומה, מותר לו לספר זאת כדי להציל את עצמו מנזק או בושה, ובלבד שיתקיימו התנאים שנימנו לעיל.

*    *    *

פירוט ההלכה היומית: יג. [התבאר לעיל שמותר לאדם לספר לשון הרע על העושה עוול לחבירו, אמנם אסור לו לספר על אדם שעשה עוול לו עצמו, כיון שבזה אין כוונתו לתועלת], ואף על פי כן, נראה שאף אם אותו אדם עשה עוול לו עצמו, יש אופן שמותר לו לספר את הדברים, והיינו באופן שהוא משער שעל ידי שיספר זאת לאחרים תהיה לו תועלת להבא, כגון שיספר זאת לאנשים שיכולים להוכיח את אותו אדם, ואולי על ידי זה ישיב לו את הגזילה או את הנזק, ובאופן כזה רשאי לספר זאת לאנשים אלו, ולבקשם שיסייעו לו. אופן נוסף, כגון שהוא יודע בבירור שאותו אדם רוצה לחרף ולגדף אותו על ענין מסוים, יכול לספר זאת לאנשים חשובים או לקרוביו של אותו אדם, ולבאר בפניהם איך באותו ענין הצדק איתו, כדי שימנעו את אותו אדם מלביישו. ואף אם הלה כבר ביישו, אם הוא חושש שימשיך לביישו בפני אחרים, רשאי לספר זאת לאנשים שיכולים למנוע את אותו אדם מלביישו. ואף שעל ידי שיספר זאת יתבזה אותו אדם בפני השומעים, מכל מקום מותר לו לספר, כיון שאין כוונתו לביישו אלא כוונתו לשמור על עצמו, שלא יקרה לו נזק, צער או בושה מאותו אדם. [אמנם צריך שיתקיימו בזה התנאים שהתבארו לעיל, ולהלן יבוארו שוב כל התנאים הנצרכים].

 

"מִי הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים... נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע וּשְׂפָתֶיךָ מִדַּבֵּר מִרְמָה (תהילים לד יג-יד)