יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד
יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד

חג שמח !

חיפוש בארכיון

(81) הלכות לשון הרע, כלל י, יז

יז. ראובן ששואל את שמעון מי עשה עוול מסוים, אסור לו לומר מי עשה זאת, אף אם ראה זאת בעצמו, אלא יאמר רק שהוא עצמו לא עשה זאת. ומעיקר הדין הדבר מותר אף אם מחמת כן יתכן שיבין השואל מי כן עשה זאת. ובעל נפש יחמיר באופן כזה, ולא יאמר שהוא לא עשה זאת, כדי שלא יחשדו בחבירו.

*    *    *

פירוט ההלכה היומית: יז. אם אירע דבר שאינו כהוגן, ובא ראובן ושאל את שמעון 'מי עשה דבר זה'?, אפילו אם הוא מבין שראובן חושד בו שהוא עשה זאת, אסור לו לגלות מי באמת עשה זאת, ואפילו אם ראה בעצמו מי עשה כן, אלא יאמר רק 'אני לא עשיתי זאת' [אלא אם כן זהו דבר שבין כך עליו לספר לראובן, כגון שהוא מדברים שבין אדם לחבירו והושלמו בו כל התנאים שהתבארו לעיל]. ואפילו אם על ידי שיאמר שהוא לא עשה זאת יתכן שיבין ראובן מי כן עשה זאת, מעיקר הדין אין איסור לומר שלא עשה זאת. אבל מי שהוא בעל נפש, יחמיר על עצמו ולא יאמר שלא עשה זאת, אף שמחמת כן יחשדו בו, כדי שלא יתגלה מי באמת עשה כן. [ואם החשד הוא רק בשניהם, בו עצמו ובאותו אדם שבאמת שעשה זאת, ואם יאמר שהוא לא עשה כן יבינו מיד שהשני הוא שעשה זאת, יש חילוק, אם זהו מעשה שבאמת אינו הגון, נראה שמותר לו לומר שלא עשה זאת, אף שיבינו שהשני עשה זאת. ואם הוא דבר שמצד עצמו אינו עוול, אלא שראובן השואלו סבור שזהו עוול, צריך עיון אם מותר לומר שלא עשה זאת].

תם ונשלם חלק ראשון (הלכות לשון הרע) מספר 'חפץ חיים'

 

"מִי הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים... נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע וּשְׂפָתֶיךָ מִדַּבֵּר מִרְמָה (תהילים לד יג-יד)