יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד
יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד

חג שמח !

חיפוש בארכיון

(87) הלכות רכילות, כלל ב, א-ב

א. אסור לספר רכילות בפני אדם אחד, וכל שכן בפני רבים.

ב. אסור לספר אפילו אבק רכילות. דיבור המשתמע לשתי פנים, אסור לספרו באופן שמשתמע ממנו שכוונת המספר היתה לגנות. ואם הוא משער שהשומע יפרש את הדבר לחובה, כגון שהוא אדם נירגן, או מחמת שיש מריבה ביניהם, אסור לספר לו אפילו באופן שמשתמע יותר כף הזכות, כיון שבודאי ידוננו לחובה.

*    *    *

פירוט ההלכה היומית: א. אסור לספר רכילות אפילו בפני אדם אחד, וכל שכן שאסור לספר רכילות בפני רבים.

ב. אסור לספר אפילו 'אבק רכילות' [ולהלן כלל ח' יבואר מה הוא אבק רכילות]. ואף אם אומר לראובן דבר שאמר עליו שמעון, ואותו דבר יכול להשתמע לשתי פנים, אם הוא אומרו באופן שמשמע ממנו שכוונת שמעון היתה לגנותו, אסור. ואף אם אומרו באופן שמשמע ממנו יותר שלא היתה כוונת שמעון לגנותו, מכל מקום אם הוא מכיר את ראובן שהוא איש נִרְגָן, שדן כל דבר לכף חובה, או שהיתה מריבה בין ראובן לשמעון ומסתבר שידון ראובן את דיבורו של שמעון לכף חובה, אסור בכל אופן לספר דבר זה לראובן.

 

"מִי הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים... נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע וּשְׂפָתֶיךָ מִדַּבֵּר מִרְמָה (תהילים לד יג-יד)