יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד
יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד

חג שמח !

חיפוש בארכיון

(9) פתיחה, לאוין, א-ב

א. המספר רכילות או לשון הרע, עובר באיסור 'לא תלך רכיל בעמך', אף שזו אמת. 'רכילות' היינו שמספר לראובן מה אמר או עשה לו שמעון. ו'לשון הרע' היינו שמספר גנות על חבירו. המספר שקר על חבירו הוא 'מוציא שם רע'. ו'לא תעשה' זה הוא רק על המספר.

ב. המספר והמקבל עוברים באיסור 'לא תשא שמע שוא'.

*    *    *

פירוט ההלכה היומית: א. המספר רכילות על חבירו עובר בלא תעשה, שנאמר 'לא תלך רכיל בעמך', ומהו 'רכיל', זה ההולך מאדם לאדם ואומר 'כך דיבר עליך פלוני', 'כך עשה לך פלוני', 'כך וכך שמעתי שפלוני עשה לך', ואף שהם דברי אמת, נמצא מחריב את העולם. ויש עוון גדול מזה עד מאד, והוא לשון הרע, וזה הוא המספר גנות על חבירו, אף שזו אמת, והוא בכלל איסור 'לא תלך רכיל בעמך'. ואילו האומר שקר על חבירו הרי הוא 'מוציא שם רע'. ואיסור זה שייך רק במספר, ולא במקבל.

ב. המספר והמקבל עוברים על איסור 'לא תשא שמע שוא', שזו אזהרה שלא לקבל לשון הרע, ודורשים את הפסוק כאילו נאמר 'לא תשיא', וזו אזהרה גם על המספר.

 

"מִי הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים... נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע וּשְׂפָתֶיךָ מִדַּבֵּר מִרְמָה (תהילים לד יג-יד)