יום חמישי
כ"ד כסלו התשפ"ד
יום חמישי
כ"ד כסלו התשפ"ד
זמנים ליום - חמישי, כ"ד כסלו התשפ"ד
עלות השחר
00:00
משיכיר - זמן טלית ותפילין
00:00
הנץ החמה
07:13
זמן ק"ש - מגן אברהם
00:00
זמן ק"ש - גר"א
00:00
זמן תפילה - מגן אברהם
00:00
זמן תפילה - גר"א
00:00
חצות היום (והלילה)
00:00
מנחה גדולה
00:00
מנחה קטנה
00:00
פלג המנחה
00:00
שקיעה
16:48
צאת הכוכבים
00:00