יום חמישי
י"ז כסלו התשפ"ד
יום חמישי
י"ז כסלו התשפ"ד

תרומות הנצחות והקדשות

 
חודש כסלו התשפ"ד
נובמבר/דצמבר - 2023
אם היום שבחרת תפוס, נכניס הקדשה שניה – יש ליצור אתנו קשר כאן
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת
א
14 בנובמבר
ראש חודש
ב
15 בנובמבר
ג
16 בנובמבר
ד
17 בנובמבר
ה'נ : 00:00
ה
18 בנובמבר
צ'ה : 00:00
ר'ת : 00:00
תולדות
ו
19 בנובמבר
ז
20 בנובמבר
ח
21 בנובמבר
ט
22 בנובמבר
י
23 בנובמבר
יא
24 בנובמבר
ה'נ : 00:00
יב
25 בנובמבר
צ'ה : 00:00
ר'ת : 00:00
ויצא
יג
26 בנובמבר
יד
27 בנובמבר
טו
28 בנובמבר
טז
29 בנובמבר
יז
30 בנובמבר
יח
01 בדצמבר
ה'נ : 00:00
תפוס
יט
02 בדצמבר
צ'ה : 00:00
ר'ת : 00:00
וישלח
פנוי להקדשה
כ
03 בדצמבר
תפוס
כא
04 בדצמבר
תפוס
כב
05 בדצמבר
תפוס חלקי
כג
06 בדצמבר
תפוס
כד
07 בדצמבר
פנוי להקדשה
כה
08 בדצמבר
נר ראשון של חנוכה
ה'נ : 00:00
תפוס
כו
09 בדצמבר
נר שני של חנוכה
צ'ה : 00:00
ר'ת : 00:00
וישב
פנוי להקדשה
כז
10 בדצמבר
נר שלישי של חנוכה
פנוי להקדשה
כח
11 בדצמבר
נר רביעי של חנוכה
תפוס
כט
12 בדצמבר
נר חמישי של חנוכה
תפוס חלקי