יום חמישי
כ"ד כסלו התשפ"ד
יום חמישי
כ"ד כסלו התשפ"ד

חיפוש בארכיון

שער האמת (א)

שער העשרים ושלשה – שער האמת

 

נשמת האדם נבראה ממקום רוח הקודש, נחצבה ממקום טהרה, ונבראת מזוהר העליון מכסא הכבוד. ולמעלה, במקום קודשי הקודשים, אין שקר, אלא הכל אמת, שנאמר 'וה' אלקים אמת'.

וחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ונאמר 'דובר שקרים לא יכון לנגד עיני'. וכשאדם עוסק בשקר – אין השקר יכול להדבק לאמת.

ומי שהוא זוכה להתבונן בדברים אלו, איך הנשמות נחצבות ממקור האמת, יעשה כל ענייניו באמת, ולא יכניס את השקר במקום קדושת האמת.

ולכך אמר הפסוק 'קרוב ה' לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת', כי הקדוש ברוך הוא שהוא אמת, מתקרב למי שקוראו באמת.

"לְמַעַן תֵּלֵךְ בְּדֶרֶךְ טוֹבִים וְאָרְחוֹת צַדִּיקִים תִּשְׁמֹר" (משלי ב כ)