יום חמישי
כ"ד כסלו התשפ"ד
יום חמישי
כ"ד כסלו התשפ"ד

חיפוש בארכיון

שער הזכירה (י)

השער התשעה עשר – שער הזכירה

[המשך הדברים שראוי לאדם לזכור תמיד, ואז תהיה עבודתו מקובלת לפני ה', וישא חן וחסד לפניו].

הזכירה השמינית: שיזכור כיצד עבדי המלך זריזים ומשתדלים בעבודתו. ואם עבדי המלך העוסקים בענייניו של המלך, צריכים לעסוק בדבר שצריך חכמה ועצה, בודאי יפנו את ליבם מכל דבר, וישימו כל מחשבותיהם וחכמתם לעשות עניין המלך בתבונה ובחכמה, בכוונת הלב.

ואם יבוא אדם לשבח את המלך ולהחזיק לו טובה על דבר טוב שעשה לו, בין אם יכתוב לו מכתב ובין אם יעמוד אצלו לדבר בעל פה, ודאי יחפש בלבו לשון צח ונאה לשבח בו את המלך. קל וחומר שיעשה כן לפני מלך מלכי המלכים, שישים כל כוונתו בעבודת השם יתברך לעשות כהלכתה ולייפותה.

"לְמַעַן תֵּלֵךְ בְּדֶרֶךְ טוֹבִים וְאָרְחוֹת צַדִּיקִים תִּשְׁמֹר" (משלי ב כ)