יום חמישי
כ"ד כסלו התשפ"ד
יום חמישי
כ"ד כסלו התשפ"ד

חיפוש בארכיון

שער הזריזות (ה)

השער החמשה עשר – שער הזריזות

צריך האדם לנהוג בזריזות לפרוש ממחשבותיו הגרועות, כגון הקנאה, והשנאה, והרהורי עבירה, שכל אלו צריכים זריזות גדולה ביותר, להטות את כל המחשבות אחר רצון הבורא יתברך.

אם יבוא לאדם איזה צער, כגון מאיבוד ממונו, או במיתת אוהבו, או יסורין – צריך זריזות מאוד להגביר במחשבותיו לאהבת צור עולמים, לבטל הצער מלבו. ויהיה לבו זך להצדיק הא-ל יתברך בדיניו ובמשפטיו לקבלם מאהבה, ולהתדבק בתורה ובתפילה ובמעשים טובים, ולהתחזק בכל כוונתו לאל עליון.

"לְמַעַן תֵּלֵךְ בְּדֶרֶךְ טוֹבִים וְאָרְחוֹת צַדִּיקִים תִּשְׁמֹר" (משלי ב כ)