יום חמישי
י"ז כסלו התשפ"ד
יום חמישי
י"ז כסלו התשפ"ד

חיפוש בארכיון

שער החניפות (ב)

שער העשרים וארבעה – שער החניפות

 

(המשך אופני החניפות:) ב. המשבח רשע בפני בני אדם, בפניו או שלא בפניו. ואף על פי שלא יצדיק אותו על מעשיו הרעים, אלא אמר בסתם: 'איש טוב הוא', על זה נאמר במשלי (כח ד) 'עוזבי תורה יהללו רשע'. כי זה המשבח את הרשע, לולא שעזב התורה – לא היה מהלל את האדם שעובר עליה ועל דבריה. גם לא ימליץ על הרשע בפני בני אדם לומר: הלוא הוא עושה טובה זאת, לכן תחמלו עליו. ומי שעושה כך – זהו רע מאוד, כי השומעים סבורים שהוא צדיק, ויתנו לו כבוד. ויש מכשול גדול בכבוד הרשעים, כי בכבוד הרשעים יש חילול התורה והעבודה. ועוד, כי על ידי זה רבים נמשכים אחריהם, ועושים כמעשיהם, ומקבלים פורענות. וכיוצא בזה אמרו 'אוי לרשע ואוי לשכנו'. ועוד, כי בכבוד הרשעים מושפל כבוד הצדיקים, ואין כבוד לצדיקים אלא לאחר השפלת הרשעים.

ולכן יזהר האדם שלא יספר טובה מרשעים, גם לא יזכירם לטובה, שנאמר 'ושם רשעים ירקב'. ואם אינו רוצה לספר רשעו – גם טובתו לא יספר.

 

"לְמַעַן תֵּלֵךְ בְּדֶרֶךְ טוֹבִים וְאָרְחוֹת צַדִּיקִים תִּשְׁמֹר" (משלי ב כ)