יום חמישי
י"ז כסלו התשפ"ד
יום חמישי
י"ז כסלו התשפ"ד

חיפוש בארכיון

שער הכעס (ו)

השער השנים עשר – שער הכעס

הלל הזקן, מרוב ענווה שהייתה בו, לא היה אדם בעולם שיכול להכעיסו, כי המונע עצמו מן הכעס – קונה מידת הענווה והרחמנות, כי מחרון אף יהיה מידת האכזריות.

הכעס גורם עזות לאדם, ומחמת הכעס לא ייכנע, וגם לא יודה על האמת. ואמר החכם: כשתרצה להתחבר עם אדם, יש לך לבדוק אותו תחילה, על ידי שתכעיסהו, ותראה – אם יודה לך האמת בשעת כעסו, התחבר אליו; ואם לאו, עזוב אותו.

הכעס מביא את האדם לידי טעות, מי לנו גדול ממשה רבינו עליו השלום, שכעס בשלושה מקומות ובא לכלל טעות. ועתה התבונן: אם כך הגיע למשה רבינו עליו השלום, מה יגיע לכסילים הכועסים? ולכך אמר שלמה בקהלת (ז ט) 'אל תבהל ברוחך לכעוס'.

"לְמַעַן תֵּלֵךְ בְּדֶרֶךְ טוֹבִים וְאָרְחוֹת צַדִּיקִים תִּשְׁמֹר" (משלי ב כ)