יום חמישי
כ"ד כסלו התשפ"ד
יום חמישי
כ"ד כסלו התשפ"ד

חיפוש בארכיון

שער הנדיבות (ב)

השער השבעה עשר – שער הנדיבות

יש שלשה מיני נדיבות: א. נדיב בממון, ב. נדיב בגוף, ג. נדיב בחכמה. ושלשה מעלות אלו היו באברהם אבינו: היה נדיב בממון, שנאמר 'ויטע אשל' להכנסת אורחים. היה נדיב בגופו, שהציל את לוט בן אחיו ונלחם עבורו. היה נדיב בחכמתו, כי לימד לכל העם מהי הדרך הישרה, עד שהתגיירו, שנאמר 'ואת הנפש אשר עשו בחרן'.

ומידת הנדיבות משובחת מאד, מפני שבה האדם מתכבד, כמו שנאמר במשלי (יט ו) 'רבים יחלו פני נדיב', ודבריו נשמעים כשהוא מוכיח בני האדם לשוב לעבודת הבורא יתברך. ואם הוא צריך לעזרה – הכל יעזרוהו, והכל בשלום עמו.

"לְמַעַן תֵּלֵךְ בְּדֶרֶךְ טוֹבִים וְאָרְחוֹת צַדִּיקִים תִּשְׁמֹר" (משלי ב כ)