יום חמישי
כ"ד כסלו התשפ"ד
יום חמישי
כ"ד כסלו התשפ"ד

חיפוש בארכיון

שער הרצון (ב)

השער השלשה עשר – שער הרצון

וכשהאדם הצדיק רוצה בבני אדם, ובני אדם רוצים בו, גם הקב"ה רוצה בו, וגם שונאיו משלימים אתו, כמו שנאמר 'ברצות ה' דרכי איש, גם אויביו ישלים אתו'. וכמו שידעת שאבימלך התרצה לאברהם אבינו, לאחר שהשלים איתו. וראה מה הגיע למרדכי כשרצה בו אחשורוש, ומה הגיע ליוסף כשרצה בו פרעה, ואם מגיעה גדולה כזאת למי שרוצים בו בני אדם, כל שכן וכל שכן מי שרוצה בו הקדוש ברוך הוא – כמה מעלתו גדולה. לכן יטריח אדם עצמו לעשות המצוות, ואז ירצה בו השם יתברך. ואמר החכם, כל מי שיש בו מידה זו של התרצות, יהיה עשיר. וממידת הרצון באה המחילה והסליחה, שהוא מתרצה למי שפשע בו ומעביר על מידותיו, כי המעביר על מידותיו, תפילתו נשמעת.

"לְמַעַן תֵּלֵךְ בְּדֶרֶךְ טוֹבִים וְאָרְחוֹת צַדִּיקִים תִּשְׁמֹר" (משלי ב כ)