יום חמישי
כ"ד כסלו התשפ"ד
יום חמישי
כ"ד כסלו התשפ"ד

חיפוש בארכיון

שער השמחה (יא)

השער התשיעי – שער השמחה

המשך הדברים שצריך האדם להתבונן ולחשוב בהם, כדי להיות בביטחון שלם באלקים:

מחשבה חמישית: שידע שהבורא יתברך רואה את לבו, אם ביטחונו בו ביטחון שלם בלא מרמה. כי עבד המשרת לאדם בשר ודם, יכול העבד לגנוב לב אדונו, שיהיה האדון סובר שהעבד אוהבו בכל לב אף על פי שהוא שונאו, והאדון יעשה לו טובה בחזקת שהוא אוהבו. וכל זה לא יתכן בבורא יתברך, כי הוא יודע יצר הלב והמחשבה שבו, והוא יודע עליונות ותחתונות, אמונתו וכפירתו. לכן אין לילך לפניו ברמאות.

מחשבה ששית: שייקח אל לבו לקיים מה שצווהו, וימנע מכל מה שהזהירו שלא לעשות, כמו שהוא חפץ שהבורא יתעלה יעשה לו הדבר שהוא בוטח בו. כדברי רבותינו בפרקי אבות (ב ד): 'עשה רצונו כרצונך, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך'. אבל מי שבוטח בשם יתעלה ואינו מקיים מה שצווהו, כמה הוא שוטה וכסיל.

"לְמַעַן תֵּלֵךְ בְּדֶרֶךְ טוֹבִים וְאָרְחוֹת צַדִּיקִים תִּשְׁמֹר" (משלי ב כ)