יום חמישי
כ"ד כסלו התשפ"ד
יום חמישי
כ"ד כסלו התשפ"ד

חיפוש בארכיון

שער השמחה (כג)

השער התשיעי – שער השמחה

אי אפשר לקיים את הבטחון בלא אמונה בה', כי היודעים שמו הגדול ומכירים גדולתו וגבורתו, והמאמינים בכל לב – המה יכולים לבטוח בו. כי הביטחון והאמונה הם שותפים: אם אין אמונה אין ביטחון. והאמונה ראש התורה, כמו שאמר ה' בפתיחת עשרת הדברות 'אנכי ה' אלקיך… לא יהיה לך אלהים אחרים'. ואם לא מאמין, מה יועיל תורתו? ובזמן שאדם מאמין מעומק הלב, שהבורא יקיים כל מה שכתוב בתורה, לעשות פורענויות לחוטא, ומשלם שכר למקיימים אותה – אז הוא שומר התורה. כי אם היה החוטא מאמין בוודאי על גודל עונשו, לא היה חוטא. לכן כל התורה כלולה באמונה, כמו שנאמר בחבקוק (ב ד): 'וצדיק באמונתו יחיה'.

"לְמַעַן תֵּלֵךְ בְּדֶרֶךְ טוֹבִים וְאָרְחוֹת צַדִּיקִים תִּשְׁמֹר" (משלי ב כ)