יום חמישי
כ"ד כסלו התשפ"ד
יום חמישי
כ"ד כסלו התשפ"ד

חיפוש בארכיון

שער השתיקה (ד)

השער העשרים ואחד – שער השתיקה

בכמה מקומות טובה היא השתיקה. כגון אדם שפגעה בו מידת הדין, כמו שעשה אהרן הכהן כשמתו שני בניו, נדב ואביהוא, שנאמר 'וידום אהרן'. ואם שמע בני אדם שמחרפים אותו, ישתוק. וזאת היא המעלה הגדולה: לשתוק למחרפים. וצריך האדם להקפיד מאד ולזרז עצמו לשתוק בבית הכנסת, ולהמנע מלדבר אפילו בדברי תורה [בזמן התפילה], וקל וחומר לשאר דברים, והכל כדי שיוכל לכוין לבו לתפילה.

"לְמַעַן תֵּלֵךְ בְּדֶרֶךְ טוֹבִים וְאָרְחוֹת צַדִּיקִים תִּשְׁמֹר" (משלי ב כ)