יום חמישי
כ"ד כסלו התשפ"ד
יום חמישי
כ"ד כסלו התשפ"ד

חיפוש בארכיון

תועליות הרלב"ג, ספר יהושע (ב)

והם הדברים שיש לנו ללמוד מדברי הנביא בפסוקים אלו

 

֍    ֍    ֍

 

י. כאשר משתדל האדם בהצלה, ואינו יכול להציל את כל האנשים שברצונו להציל, לא ימנע לגמרי מענין זה, אלא יציל לכל הפחות אנשים מועטים. ולכן, כשראתה רחב שאינה יכולה להציל את כל בני עמה כי אם היתה מסגירה את המרגלים לא היתה מונעת בכך את ישראל מלהלחם עמהם. ואם היתה מבקשת מהמרגלים שיצילו את כל בני עמה, לא היו שומעים לה], ולכן השתדלה לפחות להציל את בית אביה, והשביעה אותם על כך.

יא. ללמדנו שראוי לאדם שיעשה כל דבריו בחכמה, וגם בזמן שהוא מפחד יתיישב בדעתו כיצד לעשות כל דבר, באופן שלא יתחרט אחר כך על מה שעשה, ולכן המרגלים דקדקו היטב בתנאים שעשו עם רחב, באופן שלא יצטרכו להתחרט על מה שהבטיחו לה.

יב. ללמד שאין ראוי להטיל קנאה בין האנשים על ידי נתינת יתרון לאיש אחד על האחר, בדברים שהם ראויים בו באופן שוה, ולכן תמצא שבחר יהושע איש אחד למטה, באופן שיהיו י"ב למספר שבטי ישראל, להכין את האבנים המיוחדות לזכרון לבני ישראל.

 

"וְדִבַּרְתִּי עַל הַנְּבִיאִים, וְאָנֹכִי חָזוֹן הִרְבֵּיתִי, וּבְיַד הַנְּבִיאִים אֲדַמֶּה" (הושע יב יא)