יום חמישי
י"ז כסלו התשפ"ד
יום חמישי
י"ז כסלו התשפ"ד

חיפוש בארכיון

51. פרק י: מצות שמטת כספים

רגע השמטת החוב הוא בסוף שנת השמיטה, לכן בתוך השנה השביעית עצמה החובות קיימים וניתן לגבותם כרגיל, וברגע ששקעה החמה בליל ראש השנה של מוצאי שביעית, אבד החוב.

חוב שתאריך הפרעון שלו הוא לאחר שנת השמיטה, אין שביעית משמטתו.