יום רביעי
ו' סיון התשפ"ד

היום תשעה וארבעים יום שהם שבעה שבועות בעומר

יום רביעי
ו' סיון התשפ"ד

היום תשעה וארבעים יום שהם שבעה שבועות בעומר

משניות

לילדים

"הלומד ילד למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר חלק" (אבות ד, כ)

פרוייקט משניות לילדים הוקם בשנת תשע"א בעזרת ובתמיכתם של נדיבי לב אשר תרמו מרצונים למען לימודם הטהור של ילדי ישראל, ללא תלות במצב הכלכלי בביתו, על מנת שכל ילד שחפץ יוכל להצטרף למפעל מבואר זה ולנכנס לעצמו בכל שנה נכס של כ 400 מניות מבוארות וברורות דיין.  (מחזור לימוד שלם הינו כ 4 שנים)