יום רביעי
ו' סיון התשפ"ד

היום תשעה וארבעים יום שהם שבעה שבועות בעומר

יום רביעי
ו' סיון התשפ"ד

היום תשעה וארבעים יום שהם שבעה שבועות בעומר

חיפוש בארכיון

שער הזכירה (טו)

השער התשעה עשר – שער הזכירה

[המשך הדברים שראוי לאדם לזכור תמיד, ואז תהיה עבודתו מקובלת לפני ה', וישא חן וחסד לפניו].

הזכירה השלש עשרה: יתבונן האדם בעצמו, האם אין חכמתו מרובה יותר ממעשיו, כלומר, שאינו מתנהג כפי ידיעותיו. והאם יש לו ממון, ואינו עושה טובה עם ממונו כפי עושרו. ויחשוב: הרי אם היה בא אליו אדם ונותן לו מאה זהובים, בתנאי שיתן מהם עשרה לאדם מסוים, בודאי היה מסכים לכך, ואם כן קל וחומר שראוי לו לעשות כן לפני ה' יתעלה. וכיון שנתן לו ה' דעת או עושר, ישתמש בהם לעשות רצון ה'.

ואל תאמר: אלו הגעתי לעושר גדול יותר, או אילו ידעתי לימוד יותר ממה שאני יודע, הייתי מקיים יותר. כי כל זה הבל גדול, וזו היא דחיית יצר הרע. אלא כל אדם יעשה מיד כפי חכמתו ועושרו לפי מה שהוא עתה. וכאשר יהיה לו יותר – יעשה יותר.

 

"לְמַעַן תֵּלֵךְ בְּדֶרֶךְ טוֹבִים וְאָרְחוֹת צַדִּיקִים תִּשְׁמֹר" (משלי ב כ)