יום רביעי
ו' סיון התשפ"ד

היום תשעה וארבעים יום שהם שבעה שבועות בעומר

יום רביעי
ו' סיון התשפ"ד

היום תשעה וארבעים יום שהם שבעה שבועות בעומר

חיפוש בארכיון

שער הכעס (א)

השער השנים עשר – שער הכעס

מידת הכעס היא מידה רעה, וכמו הצרעת מחולי הגוף, כן הכעס מחולי הנפש. ואמרו רבותינו 'כל הכועס, כל מיני גיהנם שולטים בו', ועוד אמרו, 'כל הכועס, אפילו השכינה אינה חשובה כנגדו', ואף משכח תלמודו ומוסיף טיפשות, ובידוע שעוונותיו מרובין מזכויותיו, ועונשו גדול מאוד.

ואתה רואה בני אדם כשהם כועסים ומחזיקים בכעסם, אינם שמים לבם למה שעושים, ועושים בכעסם הרבה דברים שלא היו עושים בלא הכעס, כי הכעס מוציא שכלו של אדם מקרבו, עד שמרבה דברי הכעס, ונכנס במחלוקת וקנטורים. לכן אי אפשר שינצל הכעסן מחטאים גדולים.

 

"לְמַעַן תֵּלֵךְ בְּדֶרֶךְ טוֹבִים וְאָרְחוֹת צַדִּיקִים תִּשְׁמֹר" (משלי ב כ)