יום רביעי
ו' סיון התשפ"ד

היום תשעה וארבעים יום שהם שבעה שבועות בעומר

יום רביעי
ו' סיון התשפ"ד

היום תשעה וארבעים יום שהם שבעה שבועות בעומר

חיפוש בארכיון

שער הכעס (ז)

השער השנים עשר – שער הכעס

צריך האדם להזהר מאד במידת הכעס, שלא יעשה שום קלקול מתוך כעס, כי אמרו חז"ל: המקרע בגדיו, והמפזר מעותיו, והמשבר כלים בחמתו – יהא בעיניך כאילו עובד עבודה זרה, שכך אומנותו של יצר הרע, היום אומר לו 'עשה כך', ולמחר אומר לו 'עשה כך', עד שאומר לו 'עבוד עבודה זרה', והולך ועובד. וכך נאמר בתהילים, 'לא יהיה בך אל זר', ודרשו חכמים איזה 'אל זר' שהוא בקרבו של אדם (שנאמר 'בך'), הוי אומר: זה יצר הרע.

 

"לְמַעַן תֵּלֵךְ בְּדֶרֶךְ טוֹבִים וְאָרְחוֹת צַדִּיקִים תִּשְׁמֹר" (משלי ב כ)