יום חמישי
י"ז כסלו התשפ"ד
יום חמישי
י"ז כסלו התשפ"ד

חיפוש בארכיון

(116) חלק הציורים, ו-ז

ו. מותר לומר למחותן שיש לחתן מחלה פנימית, אם אינו יודע זאת [ובתנאי שברור לו שזו מחלה ממש, שלא יגדיל יותר מהאמת, ויכוין לתועלת]. וכן מותר לומר לו אם יש בחתן אפיקורסות, ובזה אין צורך בתנאים הנ"ל.

ז. כמו כן מותר לומר לחתן על מחלה פנימית שיש לכלה. וכן לומר לו שבבית המחותן אין שומרים על גדרי הצניעות, ובזה אין צורך לקיום התנאים הנ"ל.

*    *    *

פירוט ההלכה היומית: ו. עתה יבואר מתי מותר לספר למחותן על חסרונות שיש בחתן, אם יש לחתן חולי פנימי בגופו, והמחותן אינו יודע זאת, פשוט שמותר לספר לו זאת ואין בזה חשש רכילות, [ובתנאים דלהלן: 1. שיהיה ברור לו שיש לו מחלה, ולא סתם חולשה. 2. שלא יגדיל את המחלה יותר מהאמת. 3. שיכוין לתועלת, ויראה גם שאכן תהיה תועלת בדבריו, וישמעו לו]. וכן אם הוא יודע שיש בחתן אפיקורסות, צריך לגלות זאת למחותן, ובזה אין צורך בקיום התנאים הנ"ל. ועל זה נאמר 'לא תעמוד על דם רעך', בסמוך לאיסור 'לא תלך רכיל בעמך', ללמד שבאופנים אלו אין איסור רכילות. אבל אם החסרון הוא בכך שאינו חכם גדול בתורה, אין לגלות זאת למחותן, כיון שהוא הפסיד לעצמו בכך שלא לקח את החתן לפני תלמידי חכמים שיבחנו אותו, וכיון שלא עשה כן, בודאי התרצה בשידוך זה.

[ומלבד התנאים הנ"ל, מי שמפריע לו הדבר שהשדכנים מרמים את המחותן, עליו להתבונן תחילה האם המחותן עצמו אינו מרמה את החתן במה שמבטיח לו, כיון שאם המחותן מרמה את החתן, שוב אין לו תלונה בכך שהחתן מרמה אותו].

ז. והוא הדין שמותר לספר לחתן על חולי שיש לכלה, ואין בזה חשש רכילות, אם מתקיימים התנאים שהובאו לעיל. וכמו כן אם בבית הכלה אין שומרים על גדרי הצניעות, גם כן צריך לספר זאת לחתן, ובזה אין צורך שיתקיימו הפרטים הנ"ל, רק שיתבונן תחילה שיהיו דבריו נשמעים לחתן, כיון שלפעמים אין דבריו נשמעים, ובא רק לידי רכילות.

"מִי הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים... נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע וּשְׂפָתֶיךָ מִדַּבֵּר מִרְמָה (תהילים לד יג-יד)