יום חמישי
כ"ד כסלו התשפ"ד
יום חמישי
כ"ד כסלו התשפ"ד

חיפוש בארכיון

(118) חלק הציורים, י-יא

י. מותר לומר לחתן על מחלה פנימית שיש לכלה, ובתנאי שיתקיימו התנאים שהתבארו לעיל. ואם אינו יודע זאת מעצמו אלא ששמע כן, מותר לספר זאת רק אם הוא משער שהחתן לא יבטל מיד את השידוך אלא יברר את הדבר תחילה.

יא. מותר לומר לחתן על כך שבבית הכלה אין נוהגים בצניעות, ואף אם לא יתקיימו התנאים הנ"ל. ואם אינו יודע זאת מעצמו, יאמר לו בפירוש שרק שמע כן, ויש לברר את הדבר.

כללו של דבר: האדם צריך לשום עיניו וליבו על דרכיו, ובפרט על מוצא פיו, שלא להתערב בענינים שבין אדם לחבירו, אם לא שידע מתחילה את הענין לאמיתו, ויכוין לתועלת ולא מחמת שנאה, ולראות את הנולד מדיבורו, שלא יצא מגדר דין תורה חלילה, ואז ה' יהיה בעזרו שלא ילכד בפח היצר.

*    *    *

פירוט ההלכה היומית: י. אם אדם עומד לעשות שידוך, ואינו יודע שיש לכלה מחלה פנימית, מותר לספר לו זאת, ובתנאי שיתקיימו התנאים הנ"ל כלל ט' ס"ב. ואם אינו יודע זאת בעצמו, אלא שמע כן מאחרים, מותר לספר זאת רק אם הוא משער שהחתן לא יעשה דין לעצמו לבטל את השידוך, אלא רק יחשוש לדבר ויבררנו היטב.

יא. ואם הוא יודע שבבית הכלה אין נוהגים בצניעות, צריך לגלות זאת לחתן, ואף אם לא יתקיימו התנאים האמורים לעיל. ואף אם אינו יודע כן מעצמו אלא שמע מאחרים, צריך לגלות, אך יזהר לומר בפירוש שאינו יודע זאת מעצמו אלא שמע כך, ויש לברר זאת.

צור ישראל יצילנו משגיאות, ויראנו מתורתו נפלאות. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.

֍  תם ונשלם ספר 'חפץ חיים'  ֍

"מִי הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים... נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע וּשְׂפָתֶיךָ מִדַּבֵּר מִרְמָה (תהילים לד יג-יד)