יום חמישי
כ"ד כסלו התשפ"ד
יום חמישי
כ"ד כסלו התשפ"ד

חיפוש בארכיון

(64) הלכות לשון הרע, כלל ח, ה-ז

ה. מותר לספר לשון הרע על אפיקורס, וזהו הכופר בנבואה או בתורה, או אפילו רק בדרשה אחת שדרשו חכמים.

ו. אמנם זהו בתנאי ששמע מאותו אדם בעצמו דברי אפיקורסות, או שהוא מוחזק בעיר כאפיקורס, אך אם רק שמע זאת מאחרים, אינו יכול לסמוך על זה, אלא רק לחשוש לדבר.

ז. מותר לספר לשון הרע על אדם המוחזק בעיר לרשע, והיינו שאין לאנשים ספק ברשעותו מחמת השמועות שיוצאות עליו תמיד שעובר על עבירות ידועות.

*    *    *

פירוט ההלכה היומית: ה. איסור לשון הרע הוא רק באדם שהוא בכלל 'עמיתך', כלומר, אדם השומר תורה ומצוות, אבל אנשים שיש בהם אפיקורסות [והם הכופרים בתורה או בנבואה, בין בתורה שבכתב ובין בתורה שבעל פה, ואפילו בדרשה אחת שדרשו חכמים], מצוה לגנות ולבזות אותם, בין בפניהם ובין שלא בפניהם, בין במה שהוא רואה בהם ובין במה ששמע עליהם. ועליהם נאמר 'הלא משנאיך ה' אשנא'.

ו. אמנם דין זה הוא רק אם שמע בעצמו דברי אפיקורסות מאדם זה, או שהוא מוחזק בעיר כאפיקורס, אבל אם רק שמע מאחרים שאותו אדם הוא אפיקורס, אינו יכול לסמוך על זה לגנותו, אלא רק יכול לחוש לעצמו, או להזהיר אחרים בסתר שלא יתחברו עם אותו אדם עד שיתברר הדבר.

ז. מותר לספר לשון הרע על אדם המוחזק בעיר לרשע מחמת עבירות שעובר. וההגדרה של 'מוחזק לרשע' היא שהוסכם בפני אנשי העיר לרשע, עד שלא יהיה להם ספק בדבר, מחמת השמועות הרעות שיוצאות עליו תמיד בעניני עבירות הידועות לכל שהן אסורות. אבל אם יצאה עליו שמועה בלבד, אסור לסמוך על כך ולספר עליו לשון הרע, ואפילו לקבל את הדבר בלב כדבר ודאי, אסור.

"מִי הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים... נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע וּשְׂפָתֶיךָ מִדַּבֵּר מִרְמָה (תהילים לד יג-יד)