יום חמישי
כ"ד כסלו התשפ"ד
יום חמישי
כ"ד כסלו התשפ"ד

חיפוש בארכיון

(66) הלכות לשון הרע, כלל ח, י-יא

י. איסור לשון הרע הוא בין כשמספר לאנשים זרים, ובין כשמספר לקרוביו, ואפילו לאשתו אסור לספר, אלא אם כן יש בכך תועלת.

יא. אסור לספר לשון הרע אפילו לקרוביו של אותו אדם שהוא מספר עליו, אלא אם כן כוונתו שיוכיחו אותו על כך, והוא עצמו אינו יכול להוכיחו.

*    *    *

פירוט ההלכה היומית: י. אסור לספר לשון הרע, בין אם מספר לאנשים זרים או לקרוביו, ואף לאשתו. אלא אם כן הוא מספר לה דבר שיש ממנו תועלת, וכגון שיש לה חנות והיא מוכרת בהקפה לאנשים רעים, שיהיה קשה לגבות מהם את החוב. וכן מותר לשותף לומר דברים מעין אלו לשותפו, כדי שלא יהיו להם נזקים בעתיד. ואפילו אם אינו יודע בעצמו שהדבר הוא כן, אלא ששמע זאת מאחרים, אף שאסור לו להאמין לזאת בודאות, עליו לחשוש לדבר, ולכן מותר לו לספר זאת לאשתו או לשותפו כדי להצילם מהפסד. אך יאמר זאת בלשון שיובן ממנה שאינו מאמין לדבר בודאי, אלא שחושש לכך. אבל בשאר דברים וענינים שקורים לאדם עם חבריו, אסור לו לספר לאשתו את הדברים שיש בהם משום לשון הרע עליהם.

יא. איסור לשון הרע הוא בין כשהוא מספר לקרוביו של אותו אדם שהוא מספר עליו, ובין אם הם זרים לו. ואפילו אח המספר לאביו על אחיו, עובר משום לשון הרע. ואפילו אם כוונתו לתועלת, עליו להוכיחו תחילה בעצמו, ורק אם הוא משער בדעתו שתוכחתו לא תועיל, רשאי לספר כן לקרוביו כדי שיוכיחוהו.

"מִי הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים... נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע וּשְׂפָתֶיךָ מִדַּבֵּר מִרְמָה (תהילים לד יג-יד)