יום חמישי
י"ז כסלו התשפ"ד
יום חמישי
י"ז כסלו התשפ"ד

חיפוש בארכיון

(69) הלכות לשון הרע, כלל ט, א-ב

א. אסור לומר אבק לשון הרע, כגון 'מי היה מאמין שפלוני יצליח כל כך', או 'אל תדברו על פלוני, איני רוצה לומר מה שאירע עימו', וכיוצא בזה. וכן אסור לשבח אדם בפני שונאיו, או לשבחו יותר מדי, כי מתוך כך באים לדבר בגנותו.

ב. וכן אסור לשבח אדם בפני רבים, שבקהל רבים תמיד יהיה מי שידבר בגנותו. ואם הוא אדם שמפורסם לכשר וצדיק שאין בו גנאי, מותר לשבחו אף בפני שונאיו.

*    *    *

פירוט ההלכה היומית: א. יש דברים שאינם לשון הרע ממש, אך אסורים מדין 'אבק לשון הרע', כגון, שאומר על אדם שהצליח מאד 'מי היה מאמין על פלוני, שיצליח כל כך', או שאומר 'אל תדברו על פלוני, איני רוצה לומר מה אירע איתו', וכיוצא בדברים אלו, שמובן מתוכם גנאי על אותו אדם. וכן המספר בשבחו של אדם בפני השונאים אותו, וגורם בכך שידברו השונאים בגנותו, הרי שבח זה הוא אבק לשון הרע. וכן אדם המשבח את חבירו יותר מדי, זהו אבק לשון הרע, כי בדרך כלל הוא מסיים ואומר 'חוץ ממדה רעה פלונית שיש בו', או שהשומעים אומרים לו 'מדוע אתה מרבה בשבחו, והרי יש בו מדה רעה מסוימת'.

ב. וכן אסור לשבח אדם בפני אנשים רבים, אף שאינם שונאיו, ואינו מרבה בשבחו יותר מדי, כיון שבמקום שיש אנשים רבים בדרך כלל יש שם כאלו שידברו בעדו וכאלו שידברו נגדו וכן בני אדם שיקנאו בו, ועל ידי שידבר בשבחו, יבואו לדבר בגנותו. אמנם מותר לשבח אדם שהוחזק לרבים ונודע לכשר וצדיק, שלא נמצא בו שום רעה ואשמה, אפילו בפני שונאיו, כיון שאי אפשר לגנותו, ואם יהיה מי שיגנה אותו יבינו השומעים שדבריו אינם נכונים.

"מִי הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים... נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע וּשְׂפָתֶיךָ מִדַּבֵּר מִרְמָה (תהילים לד יג-יד)