יום חמישי
כ"ד כסלו התשפ"ד
יום חמישי
כ"ד כסלו התשפ"ד

חיפוש בארכיון

(8) פתיחה

מחמת אהבת ה' לעם ישראל הרחיקם מכל המידות הרעות ובפרט מלשון הרע ורכילות, כיון שמידות אלו מביאות את בני האדם למריבות, וכמה פעמים יוכלו לבוא על ידי זה לשפיכות דמים, כמו שאירע לדואג האדומי ולנוב עיר הכהנים, ועוד רעות עצומות נגרמו על ידי מידה מגונה זו, וכידוע שחטא הנחש הקדמוני היה בעיקר על ידי לשון הרע שדיבר על הקב"ה, וגם גרם חטא זה לגלוי עריות כמבואר בחז"ל (שבת קמו.), וגרם מיתה לכל העולם, וגרם לאדם וחוה לעבור על רצון ה'. והמדבר לשון הרע אוחז במידה זו המשחיתה את בריאת העולם.

ועוד, שעיקר סיבת ירידת ישראל למצרים היתה על ידי זה, שהביא יוסף את דיבת אחיו לפני אביהם, ונגזר עליו משמים להמכר לעבד, ואף שהיה לו טעם והיתר לכך שסיפר עליהם לשון הרע, לא הועיל לו הדבר.

ועוד, שכל סיבת גלותינו היא מחמת מעשה המרגלים, וחטאם היה בלשון הרע שדיברו על ארץ ישראל, ומחמת שבכו בכיה של חינם נגזר עליהם לבכות בכיה לדורות בט' באב. וכן חכמי ישראל שנהרגו בזמן שמעון בן שטח, היה זה על ידי רכילות, כמבואר בקדושין (סו.). וכן הריגת התנא רבי אליעזר המודעי היתה מחמת רכילות, ומחמת כן נחרבה העיר ביתר, אחרי חורבן בית המקדש השני.

"מִי הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים... נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע וּשְׂפָתֶיךָ מִדַּבֵּר מִרְמָה (תהילים לד יג-יד)