יום חמישי
י"ז כסלו התשפ"ד
יום חמישי
י"ז כסלו התשפ"ד

פרשה מבוארת – ויצא

https://2halachot.org/wp-content/uploads/2023/11/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏פרשה-מבוארת-ויצא.pdf

פרשה מבוארת – תולדות

https://2halachot.org/wp-content/uploads/2023/11/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏פרשה-מבוארת-תולדות.pdf

פרשה מבוארת – חיי שרה

https://2halachot.org/wp-content/uploads/2023/11/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏הפטרה-מבוארת-פרשת-חיי-שרה-1.pdf

פרשה מבוארת – וירא

https://2halachot.org/wp-content/uploads/2023/11/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏פרשה-מבוארת-וירא.pdf

פרשה מבוארת לך לך

https://2halachot.org/wp-content/uploads/2023/10/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏פרשה-מבוארת-לך-לך.pdf

פרשה מבוארת – נח

https://2halachot.org/wp-content/uploads/2023/10/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏פרשה-מבוארת-נח.pdf

פרשה מבוארת – בראשית

https://www.2halachot.org/wp-content/uploads/2023/10/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏פרשה-מבוארת-בראשית.pdf

פרשה מבוארת – האזינו

https://www.2halachot.org/wp-content/uploads/2023/09/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏פרשה-מבוארת-האזינו.pdf