יום רביעי
ו' סיון התשפ"ד

היום תשעה וארבעים יום שהם שבעה שבועות בעומר

יום רביעי
ו' סיון התשפ"ד

היום תשעה וארבעים יום שהם שבעה שבועות בעומר

חיפוש בארכיון

(108) הלכות רכילות, כלל ט, ד

ד. אף שמותר ומצוה לספר דבר זה [שאדם מסוים רוצה להכות את חבירו או להזיקו] כדי להציל את אותו אדם מהכאה או נזק, יתבונן תחילה היטב שאכן תהיה בכך תועלת שהלה ימנע מלהזדמן עם אותו אדם למקום שיכול להכותו או להזיקו, כי לפעמים עשוי אותו אדם, כשישמע שפלוני רוצה להזיקו או להכותו, להקדים ולריב עמו על דבר זה, ובכך תתגבר המחלוקת יותר, ויש להתבונן מתחילה כיצד לתקן את הדבר.

*    *    *

פירוט ההלכה היומית: ד. אף שסיפור הדבר באופן זה [שאדם מסוים רוצה להכות את חבירו או להזיקו] הוא מצוה גדולה, ובכלל הבאת שלום, מכל מקום יש להזהר מאד שלא למהר ולספר ענין כזה, אלא לאחר שיתבונן שעל ידי ספורו יזהר אותו אדם שלא להגיע לאותו מקום שהלה זומם להכותו או להזיקו. כי לפעמים מצוי שכשיספר לו דבר זה, שאותו אדם רוצה להזיקו, יתגבר כעסו עליו, ויקדים עצמו לריב עמו, ותגדל על ידי זה המחלוקת יותר, ולכן צריך להתבונן מתחילה איך לתקן את הדבר.

 

"מִי הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים... נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע וּשְׂפָתֶיךָ מִדַּבֵּר מִרְמָה (תהילים לד יג-יד)